Præmenstruel forstyrrelse (PMS) & Præmenstruel dysforisk forstyrrelse (PMDD)

PMDD er en kortvarig depression, der opstår i løbet af den sidste del af menstruationen. PMDD er sædvanligvis forbundet med mere alvorlige symptomer på PMS og griber ind i din evne til at interagere socialt. Ca. 5-10% af PMS syge har også PMDD.  Da PMDD syge også har PMS, er det en god idé at gennemgå afsnittet om PMS. 

PMDD kan let forveksles med en større depression eller en anden stemnings forstyrrelse. Forskellen mellem PMMD og andre lidelser er, at dens symptomer generelt opstår ugen før menstruation.


PMDD omfatter mindst ét af følgende symptomer:

Føler sig trist, værdiløs eller håbløs.

Føler sig spændt, ængstelig eller 'på kant'.

Humørsvingninger, følelsesmæssige udbrud eller uforklarlig gråd.

Irritabilitet, vrede, kort lunte eller argumenterende.

Trang til søde sager.


PMDD omfatter også andre almindelige symptomer på depression såsom søvn problemer, ændringer i appetit eller vægt, tab af koncentration, eller interesse i aktiviteter, overvældelse af følelser eller selvmordstanker.

Der er en stærk forbindelse mellem PMDD og lavt indhold af serotonin i kroppen. Serotonin fungerer ikke bare som et beroligende hormon, men har også en slags meddelerfunktion til kroppens indre ur. Når serotonin niveauet er genoprettet,  så forsvinder mange af de mere destruktive symptomer på PMDD, såsom angst, irritabilitet, vrede, trang til søde sager osv.

Da lys også er kendt for, at producere serotonin, samt nulstille døgnrytmen, så har forskere ved UCSD, haft succes ved hjælp af  lyskasser ved behandling af kvinder med PMS og PMDD.

Når patienterne fik lysterapi i ugen op til PMS og PMDD, så lindredes symptomerne med mindst 50%. Dette var mere effektiv end medicin alene, men lindringen var endnu større, når lyset blev brugt i forbindelse med medicinering, især for kvinder med svære symptomer. Mange kvinder rapporterede fuldstændig lindring ved hjælp af lysterapien alene.


Kvinder der havde mere alvorlig PMDD, havde også gavn af opvågnings-terapi og lys om morgenen.

Forskerne mener, at depression får kroppens indre ur til, at bryde sammen, og at opvågningsterapi kan genstarte kroppen. Begrebet opvågningsterapi går ud på, at vække patienten tidligt, fra ca. kl. 02:00, hvor kroppens indre ur er mest aktivt. Da kroppens indre ur ikke får den søvn feedback, det behøver, så genstarter det kroppens system. Hvis man får tilført lysterapi om morgenen, så lukker døgnrytmen ikke ned igen. Adskillige kliniske undersøgelser bekræfter, at brugen af lysterapi i kombination med opvågningsterapi giver en øjeblikkelig og langvarig antidepressiv reaktion. Forskningen viser også, at når opvågningsterapi kombineres med traditionel medicin, så er virkningen endnu mere udtalt.

Opvågningsterapi er blevet anvendt med succes for kvinder med stærke symptomer på PMDD.

Med vejledning af en læge, kan du prøve at vågne tidligt, omkring kl. 02:00 (kun den første dag) før din menstration begynder, og brug lysterapi hver morgen den første uge i din næste cyklus.
 
Lave niveauer af serotonin er forbundet med depression, humør, irritabilitet, koncentrationsbesvær og smerte. Kvinder er mere sårbare over for niveauet af serotonin i kroppen end mænd.


Opdagelsen, at lyset regulerer serotonin og melatonin er væsentlig, fordi disse hormoner er knyttet til disse lidelser. For eksempel viser undersøgelser, at kvinder som lider af PMS og PMMD ikke kun har et lavt indhold af serotonin, men at deres krops indre ure kører for hurtigt. Dette frigør tilbagetrækning af hormonet melatonin for tidligt samt, at serotoninreserverne udtømmes, hvilket forårsager søvnproblemer.

Ved brug af lysterapi om aftenen, så vil kroppen langsomt stille det indre ur tilbage til det normale tidspunkt og skabe balance i dine naturlige serotonin-niveauer.

Når forskerne, ved hjælp af lysterapi, stillede det indre ur tilbage til det normale tidspunkt, så forsvandt symptomerne på PMS. Opdagelsen af, at lysterapi reducerer menstruationsproblemer, samt kroppens rytmer, er opmuntrende, især for kvinder, der søger naturlige alternativer:

"Denne tilsyneladende virkningsfulde, enkle og tilsyneladende sikker metode, bør føre til spændende fremskridt i vores forståelse af den menneskelige reproduktive endokrinologi." - Daniel Kripke MD, chef for Chronobiology

 Generelle instruktioner:

Anvend lysterapi 15-30 minutter om aftenen for, at udvide længden af din aktive dag.

Få kroppen til langsomt, at slappe mere og mere af i løbet af aftenen. Dette giver en bedre søvn.

Lysterapi hjælper til med, at kroppen producerer serotonin og undertrykker melatonin.

Melatonin menes også, at begrænse andre hormoner, der fremmer en sund menstruation.

Kroppen producerer højere niveauer af melatonin om vinteren, og når man ikke får nok klart lys.

PMDD er også værre om vinteren.

Idet PMDD symptomer er mere alvorlig end PMS, kan man tilføje 15-30 minutter lysterapi.


Sund livsstil.
Koffein, alkohol og tobak forårsager alle en øgning af PMDD symptomer såsom irritabilitet, mave problemer og søvnløshed. Salte fødevarer ophober vand i kroppen og bidrager til blodtryksproblemer. Raffineret sukker og kulhydrater øger insulinniveauet, hvilket forårsager udtømning af serotonin.

Motionstræning. En konsekvent træningsplan forøger energien og humøret og nedbringer kropskramper, samt kropssmerte.

Det er bedst, at træne sent om eftermiddagen, idet der er mindre kortisol i kroppen, hvilket betyder mindre risiko for hjerteproblemer.

Kroppen forbrænder energi bedre og musklerne reagerer hurtigere om eftermiddagen og om aftenen. Træn Ikke inden for 4 timer før sengetid, ellers kan dette gøre det vanskeligt at sove.

PMS & PMDD kan ofte være årsag til stress, på grund af de ubehag og følelsesmæssige problemer, de forårsager.


P-piller udjævner hormon forskydninger, der skyldes ægløsning. Dette kan igen mindske effekten af PMS & PMDD symptomer.


Forsøg vedr. lysterapi og PMS & PMDD

Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som omhandler brug af lysterapi ved PMS og PMDD.

Resuméerne stammer fra medicinske journaler på internettet og er oversat af Dansk Lysterapi (copyright). Originalmateriale kan rekvireres.


USA – Svage faseskifte reaktioner ved lysterapi om morgenen ved præmenstruel depressionsforstyrrelse

Kilde/forfatter: B.L. Parry, C. Udell, J.A. Elliott, S.L. Berga, M.R. Klauber, N. Mostofi, B. LeVeau, J.C. Gillin
Selskab/journal: Department of Psychiatry, University of California, San Diego – 1997 Oct;12(5):443-56
Patienter med præmenstruel depressionsforstyrrelse (PMDD) reagerer terapeutisk på søvnmangel og lysterapi. De har svage døgnrytmer mht. melatonin. Forskerne forsøgte at teste hypotesen om, at disse forstyrrelser er en refleksion af forstyrrelsen ved det grundlæggende indre ur eller alternativt, at de reflekterer en forstyrrelse ved tilgangsvejene til det indre ur. For at teste denne hypotese blev den diagnostiske vurderingsperiode sat til 2 måneder og der var 8 patienter med DSM-IV kriteriet for PMDD, samt 5 normale kontrolpersoner (NC). Forsøgspersonerne gennemgik 2 forsøg for, at anslå hvorvidt de udviste  (Forsøg 1) forandret melatonin følsomhed ved lysdæmpning  og (Forsøg 2) forandret fase skifte reaktion ved lysterapi om morgenen som målestok for den funktionelle kapacitet for det grundlæggende indre ur. Ved begge forsøg blev målingerne udført i løbet af asymptomatisk follicular og symptomatisk luteal menstruations fase cyklus hos patienter med PMDD. Resultaterne ved forsøg 1 udviste ingen væsentlig effekt hos gruppen, eller ved den menstruelle fase cyklus mht. antal eller procentdel ved dæmpning af melatonin ved hjælp af lysterapi. Resultaterne ved forsøg 2 udviste, med forbehold for variablen for begyndelsestidspunkt, personerne med PMDD når de var symptomatiske, udviste en reduceret og vejledende forandret melatonin faseskifte reaktion ved lysterapi om morgenen; Ved 4 ud af 5 forsøgspersoner blev begyndelsestidspunktet for melatoninudskillelse fremrykket ved lysterapi om morgenen, men hos forsøgsperonerne med PMDD var det forsinket (3 personer) eller ikke ændret (5 personer) (gruppe effekt, p='0,045).' Forsøg 2 afslørede også, at området under den grafiske kurve ændredes forskelligt for forsøgspersonerne med PMDD og kontrolpersonerne. Som opsummering anslår de primære resultater ved dette forsøg, at der hos forsøgspersonerne med PMDD er en maladaptiv (retningsændret og svag) reaktion på lys i den symptomatiske luteal fase. Idet den dæmpende effekt ved lys er lignende hos både forsøgspersonerne med PMDD og kontrolpersonerne, og det tidligere observerede lave niveau af melatonin ved denne forstyrrelse, så repræsenterer dette sandsynligvis ikke en forstyrrelse i pineal reaktion ved suprachiasmatic nucleus efferente del. I stedet understøtter resultaterne en mulig forstyrrelse hos patienterne med PMDD, i selve det indre ur eller dets koplingsmekanisme.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9376643?ordinalpos=22&itool=EntrezSystem2

USA – Lysterapibehandling om morgenen eller om aftenen ved sen luteal fase dysforisk forstyrrelse (den del af menstruationscyklus, som begynder med dannelse af corpus luteum og ender ved starten af selve menstruationen, varighed ca. 14 dage, red.)
Kilde/forfatter: B.L. Parry, S.L. Berga, N. Mostofi, P.A. Sependa, D.F. Kripke, J.C. Gillin
Selskab/journal: Department of Phychiatry, University of California, San Diego – 1989; 146:1215-1217
6 kvinder med sen luteal fase dysforisk forstyrrelse havde en bemærkelsesværdig reduktion af graden af depression efter behandling med lysterapi om aftenen, men ikke om morgenen. Lysterapi kan tilbydes som et alternativ til farmaceutisk behandling ved præmenstruelle humør forstyrrelser.
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/1469/1215

CAN – Et kontrolleret forsøg med lysterapi ved sen luteal fase dysforisk forstyrrelse hos kvinder
Kilde/forfatter: R.W. Lam, D. Carter, S. Misri, A.J. Kuan, L.N. Yatham, A.P. Zis
Selskab/journal: The Divisions of Mood Disorders; Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver – Vancouver Hospital and Health Sciences Centre, Vancouver – British Columbia’s Women’s Hospital and Health Sciences Centre, Vancouver – Psychiatry Research 1999 Jun pg. 185-192
Tidligere forsøg anslår at lysterapi (som anvendes ved vinterdepression), kan være fordelagtig ved præmenstruelle depressions forstyrrelser. Vi foretog en 6-opdelt menstruationscyklus, tilfældigt udvalgt, dobbeltblindtest, afbalanceret krydsforsøg med svag belysning og stærk lysterapi ved kvinder med sen luteal fase dysforisk forstyrrelse (LLPDD). 14 kvinder, som opfyldte kriterierne for DSM-III-R vedr. sen luteal fase dysforisk forstyrrelse, gennemførte 2 menstruationscyklus med et prospektivt udgangspunkt, samt overvågede præmenstruelle symptomer, fulgt op af 2 cyklus med hver sin behandling. Under den 2 uger lange luteal fase ved hver behandlingscyklus, blev patienterne tilfældigt til at modtage lysterapi i 30 minutter om aftenen enten med  (1) 10.000 lux koldt hvidt fluorescerende lys, som den aktive del  eller (2) 500 lux rødt fluorescerende lys, som placebo. Patenterne havde alle en lyskasse derhjemme.  Efter behandling ved 2 menstruationscyklus blev patienterne direkte overført til de andre vilkår for de to øvrige cyklus. Resultat fra målingerne  blev vurderet blandt follikel og luteal faserne ved hver cyklus. Resultaterne viste, at det stærke lysterapi i bemærkelsesværdig grad reducerede graden af depression og karakteren for den præmenstruelle anspændthed under den karakteristiske luteal fase ved sammenligning med udgangspunktet. Placebo med svagt rødt lys ændrede ikke tilstanden. Disse resultater anslår at stærkt lysterapi er en effektiv behandlingsmetode mod sen luteal fase dysforisk forstyrrelse (LLPDD).
http://www..psy-journal.com/article/S0165-1781(99)00043-8/abstract

USA – Behandling af en patient med sæsonbetinget præmenstruel syndrom
Kilde/forfatter: B.L. Parry, N.E. Rosenthal, L. Tamarkin, T.A. Wehr
Selskab/journal: American Journal of Psychiatry – 1987 144:762-766
Forskerne fandt frem til en patient, som kun havde præmenstruel syndrom (sen luteal fase dysforisk forstyrrelse) om efteråret og om vinteren. Endvidere var symptomerne praktisk taget væk i løbet af foråret og om sommeren. På baggrund af tidligere erfaringer med vinterdepression, behandlede de patienten med stærkt kunstigt lys, som slog hendes symptomer ned. Ved senere anledninger ændrede de behandlingsmetoden med indtagelse af oral melatonin og fandt frem til, at propranolol, atenolol og beta- antagonists som hæmmer produktionen af melatonin, havde en  terapeutisk effekt som ligner effekten fra lysterapi. De diskuterer konsekvensen af disse resultater i relation til vigtigheden af melatonin som en mellemmand ved sæsonbestemte biologiske rytmer.
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/144/6/762

 
Godkendt af E-handelsfonden
kreditkort
Find os på
Facebook
Twitter
D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
 
Powered by frontgate