Dansk Lysterapi er Danmarks største specialiserede udbyder af lysterapilamper og din sikkerhed for kvalitet.
 

Lysterapi på arbejdspladsen

At tilbyde personalet lysterapi i form af lyskasser på arbejdet eller som hjemmelån, er en lønsom investering.

Sygefravær koster årligt virksomheder mange penge. Jævnlig kan man læse i aviserne og div. rapporter om det høje sygefravær, om øget stress og udbrændthed. Faktum er, at Sverige i dag har det
højeste sygefravær i EU og problemet er nu nået op på regeringsniveau. Spørgsmålet er dog hvad regeringen kan gøre ved problemet. Det lykkes næppe, at få det løst ved lovgivning.

Virksomhederne bruger meget tid på,  at løse problemerne, hvilket ikke er så underligt, idet et sygefravær på 10% indebær enorme udgifter for virksomhederne.Hvis en virksomhed har 100 ansatte, indebær det i praksis, at der altid er 10 personer fraværende og dermed tvinges virksomheden til, at have overbemanding for, at dække fraværet.
Hvis man regner med, at hver ansat koster SEK 400.000,00 om året, indebær det, at man tvinges til ekstra omkostninger på SEK 4 millioner om året. En halvering af sygefraværet
ville i bedste fald føre til en besparelse på SEK 2 millioner!

For den lille virksomhed kan sygefraværet være mere bekostelig, idet man oftest ikke har overbemanding, som kan tage over ved sygefravær. Derved kan konsekvensen blive, at man mister ordrer eller mister kunder.

Disse omkostninger er betydelig højre, end de egentlige omkostninger ved selve sygefraværet.

Selv virksomhederne har svært ved, at finde på kreative løsninger mod det høje sygefravær.

Ofte er diskussionerne endt med, at man enes om, at foretage endnu en personaleundersøgelse for, at kortlægge problemerne. Dette er dog bare en måde, at skubbe problemerne foran sig, samt et unødigt sløseri af penge og resourser.Ved at tilbyde virksomhedens ansatte lysterapi, vil man kunne se følgende resultater;

 • Færre skader og ulykker
 • Øget produktivitet
 • Færre sygemeldinger
 • Et mere vågent og opmærksomt personale
 • Skifteholdsarbejderne har lettere ved, at klare den ændrede døgnrytme

Dette kan dokumenteres af mange uafhængige undersøgelser.

Lys er en af vores største energikilder og lyset påvirker både vore mentale og fysiske helbred. Op til 15% af befolkningen rammes hvert år af vinterdepression med symptomer som træthed, mindre energi, vægtøgning, mindre sexlyst og koncentrationsvanskeligheder. Yderligere ca. 25% af befolkningen får mildere symptomer, som defineres ”vintertræthed”, også kaldet Sub-SAD.

Foruden, at det er hårdt for det ramte individ, så indebær det ligeledes enorme omkostninger for samfundet og virksomheden i form af øget sygefravær og mindre produktivitet.

Lysterapi er ikke noget nyt, idet dets positive effekter har været kendt siden 1970’erne. Behandlingsmulighederne har tidligere kun været tilgængelige på enkelte sygehuse og privatklinikker. Behandlingen foregik i specielle lysrum, som det typisk kostede mellem SEK 50.000,00 – 100.000,00 at indrette.

Forskningen har siden resulteret i lysterapiprodukter, som kan anvendes i hjemmene og på arbejdspladser. Prisen for produkterne er i dag kommet ned på et attraktivt niveau.

At kombinere lysterapi med et fornuftigt og gennemtænkt helseprogram, kan blive din virksomheds bedste investering.

En kvalitets lysterapilampe koster typisk mellem kr. 2.000,00 - 4.000,00 incl. moms. De større modeller kan anvendes i kantiner og i specielle lysrum, hvilket indebær, at de kan deles af mange personer. Ved at flere deles om lysterapilamperne, så gør det investeringen lavere pr. bruger.

Adskillige undersøgelser har påvist, at mangel på lys kan have en afgørende indvirkning på vores velbefindende.


Nedenfor er nævnt et lille udpluk fra nyere offentliggjorte undersøgelser og forskningsresultater vedr. lysterapi. Dansk Lysterapi kan, på forlangende, fremlægge de fuldstændige undersøgelser.

Arne Lowdwn, Torbjörn Åkerstedt og Roger Wibom ved National Institute For Working Life har lavet en undersøgelse på 20 skifteholdsarbejdere ved Volvo i Skövde. ”Effects of bright light on sleepiness, sleep and melatonin in industrial work”.
Resultat: ”Lysterapi reducerer træthedsfaktoren på arbejdet og det var lettere at komme tilbage til normal døgnrytme efter perioden med natarbejde”.

Björn Bjorvatn et. al. ved Department of Physiology, University of Bergen har foretaget en undersøgelse af arbejdere på en olieboreplatform i Nordsøen. ”Bright light facilitates circadian adaption among night workers at an oil platform in the north sea”.
Resultat: ”Lysterapi i 30 minutter hver dag forbedrer tilvænningen til normal døgnrytme efter endt natlig arbejdsperiode”.

Marijke Gordijn, Melanie Rugeret al., Department of Animal Behaviour, University og Groningen har foretaget et forsøg vedr. styrkende effekt af synligt lys ”Energizing effects of ocular light”.
Resultat: ”Lysterapi har en stærk effekt på mennesker”.

Katerine E. Hoppen, Benita A. Middleton ved Centre for Chronobiology, University of Surrey og Centre for Human Sciences, Hampshire har undersøgt effekten af lys ved årvågenhed. ”The effect of one, two and four hours of bright light on alertness”.
Resultat: ”Lysterapi har en præstationsfremmende effekt”.

I Norge er det ikke et særsyn, at der er lysterapilamper på arbejdspladserne. I Norge er man kommet langt i anvendelsen af lysterapi og mange virksomheder har indset de økonomiske gevinster det er, at tilbyde personalet denne ”personalegode”.

 • Det bliver mere almindeligt, at man udskifter de almindelige skrivebordslamper på kontorerne med lysterapilamper.

 • Gratis hjemlån af lysterapilamper, som ”personalegode” bliver også mere almindeligt.

  • Selv idrætsklubber er begyndt, at anvende lysterapi for, at atleter skal få mere positiv udbytte af selve træningen.
  •  Vadsö kommune i Nord Norge tilbyder kommunens indbyggere gratis lysterapi.

  I Norge er der flere virksomheder, som tilbyder de ansatte gratis lysterapi bl.a.; NRK, TV2, Statoil, Norsk Hydro, Utlendingsdirektoratet, Telenor, Storebrand…


  Nedenfor er nævnt et lille udpluk fra nyere offentliggjorte avisartikler.

  ”Erhvervslivets lykkepiller kaldes lysterapilampen, som nu lyser på flere skriveborde. Ansatte i Telenor mener, at sidste års vinter blev mindre besværligt end de frygtede, takket være virksomhedens tilbud om lysterapi”.

  ”Der er ingen tvivl om, at folk med diagnosen vinterdepression har gode resultater med dette tilbud. Mellem 300.000-400.000 nordmænd lider af vinterdepression. Vældig mange af dem ender med sygemelding, eller de tvinger sig til, at komme igennem arbejdsdagen. I vores undersøgelse blev 70% af brugerne friske efter 1 times lysterapi i 6 sammenhængende dage. Resten behøvede lidt længere tid til, at komme i sommerhumør. – forklarer overlæge i psykiatri, Anne Regine Føreland ved Aker Sygehus”.

  ”Lysterapi på arbejdspladsen medfører bedre helbred og lavere sygefravær. Det mener ansatte og ledelsen ved Folldal Gjenvinning i Folldal. I et år har de ansatte haft en lysterapilampe stående til fri afbenyttelse i pauselokalet”.

  Danderyds Sygehus i Sverige har for nyligt installeret et lysrum til personalet og det er blevet en stor succes.

  På et apotek i Lörenskog ved Oslo foretog man en undersøgelse vedr. opmærksomhed ved håndtering af recepter. Det viste sig, at antallet af fejl faldt med 64%, når personalet fik lysterapi på arbejdspladsen.

  Af større virksomheder og myndigheder i Sverige, som har valgt at satse på lysterapilamper kan nævnes; SBAB i Karlstad, Luleå Tekniske Universitet, Kronofogdemyndigheden i Stockholm.

  Ellers virker det som om, at det er de mindre virksomheder i Sverige, som er mest opsatte på, at tænke i nye baner. Man må forvente, at kommuner og amter som døjer med høj sygefravær, vil opdage fordelene ved lysterapi.

  Hvis din virksomhed er interesseret i, at prøve lysterapi, så er i velkommen til at kontakte os. Dansk Lysterapi er gerne behjælpelig med, at finde en løsning, som passer til netop din virksomhed.

  Der forskes i lysterapi verden rundt og nogle af de mest vigtige resultater er nævnt forneden. Til nogle af forsøgene er der anvendt produkter solgt af Dansk Lysterapi. At produkterne er nævnt i forsøgene betyder ikke, at forfatterne foretrækker Dansk Lysterapi’s produkter.

  Exposure to bright light and darkness to treat physiologic maladaptation to nightwork
  Forfatter: Czeisler CA, Johnson MP, Duffy JF, Brown EN, Ronder JM, Kronauer RE.
  Selskab/journal: New England J Med. 1990 May 3; 322:1253-1259
  Resumé: At arbejde på skifteholdsarbejde resulterer i ubalance i forhold til ”søvn/vågen”-rytmen, samt virkningen af hypothalamus, som regulerer døgnrytmerne i forhold til psykologiske og adfærdsvidenskabelige variabler. Vi vurderede hvorvidt en sådan psykologisk dårlig tilpasning mht. natarbejde, kunne forebygges effektivt med en behandling i form af lysterapi i løbet af natten og mørke i løbet af dagen. Vi fastsatte, at funktionen af døgnrytmen skulle reguleres i 5 niveauer og 5 behandlingsforsøg for, at vurdere omfanget af tilpasningen for 8 normale unge mænd på natarbejde i en uge… Vi konkluderer, at den dårlige tilpasning af døgnrytmen til natarbejde, har tilknytning til fald af årvågenhed, præstation og kvaliteten af søvnen i dagtimerne. Dette kan behandles effektfuld med skematisk lysterapi om natten og mørke om dagen.

  Light treatment shifts (-) rhythms in NASA shiftworkers
  Forfatter: Stewart KT, Chapman JC, Nimmagudda RR, Putcha L.
  Selskab/journal:
  Resumé: Ved 4 forskellige rumfærge missioner de sidste 2 år, har man anvendt lysterapi til, at tilpasse personale til skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejderne rapporterede, at lysterapi forbedrede deres søvn om dagen og årvågenheden ved natarbejdet, samt mindre træthed. Deres fysiske og psykiske symptomer blev også forbedret, i forholdt til den ubehandlede kontrolgruppe. Skifteholdsarbejderne, som fik lysterapi havde maksimalværdi af melatonin i kroppen i løbet af dagen (soveperiode). Kontrolgruppen havde maksimalværdi af melatonin i kroppen i løbet af natten (arbejdsperiode).

  NASA, som er det amerikanske rum agentur, var de første til, at anvende lysterapi for, at ændre døgnrytmen. NASA bruger fortsat lysterapi i dag. Det er ikke kun astronauterne som benytter det, men også jordpersonalet. Lysvisiret anvendes for øjeblikket af astronauter i den internationale rumstation (ISS).

   
  Godkendt af E-handelsfonden
  kreditkort
  Find os på
  Facebook
  Twitter
  D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
   
  Powered by frontgate