Børn & unge

Når unge sidder og nikker med hovedet om morgenen i skolen pga. træthed, så kan de faktisk ikke gøre for det.

Selv om de holdt op med, at chatte med deres venner på computeren sent om aftenen, så ville de ikke kunne falde i søvn kl. 23:00, selv om de gerne ville.

Faktisk ligger der biologiske årsager til grund for, at unge sjokker døsigt rundt om morgenen og først vågner op til dåd om aftenen.


Børn og unges døgnrytmer skifter fra morgen præference til aften præference omkring tidspunktet for puberteten. Deres indre ure er ude af trit med de første timer på skoleskemaet. Forskning har påvist, at elever bliver mere årvågne, videbegærlige og mere koncentreret omkring middagstid.

Ved ændringer i teenagers døgnrytme, kan de opleve følgende:

Falde i søvn i klassen

Dårlig præstation i skolen og ved prøver

Synes groggy og gnaven

Udviser tegn på søvnmangel

Hvordan teenagere kan nulstille deres indre ur
Klinisk forskning bekræfter nu, at kraftigt lys i bestemte bølgelængder kan ændre kroppens indre ur og regulere søvnmønstre, når det anvendes i 15 til 30 minutter efter vækning.

En teenager kan nulstille det indre ur ved, at anvende lysterapi og dermed hjælpe kroppen  med, at undertrykke melatonin i løbet af dagtimerne. Dette bevirker, at han eller hun vil være mere opmærksom og i stand til at koncentrere sig i løbet af dagen, og derefter føle sig træt ved normal sengetid.


Hvis børnene bærer søvnbriller 2 timer før sengetid, så vil produktionen af melatonin forøges og børnene falder lettere i søvn, når de kommer i seng. Dette vil også kunne nulstille det indre ur.


Generel brugsanvisning ved lysterapi:

Typisk tidsforbrug er 15-30 minutter hver morgen, så tidlig som muligt efter opvågningen (tiden varierer individuelt).

Anvend lysterapi alle hverdage i løbet af ugen for optimal effekt. Weekenden kan udelades uden særlig negativ effekt.

Lyskassen bør stå 40-80 cm væk fra dit ansigt (afhængig af lyskassens styrke - 10.000 lux ved øjets nethinde) og lyset bør komme lidt fra oven (en vinkel på 30-45 grader), ligesom solskin.

Lysterapi bør indgå i teenagers daglige rutiner, f.eks. ved morgenmaden, PC'en osv.

Man opnår typisk effekt af lysterapi indenfor 2 uger.

Lyskassen skal vende direkte mod dine øjne og du skal holde øjnene åbne for, at få effekt.

Lyset fra en lyskasse er meget skarpt, ligesom solen. Ellers har det ikke den ønskede effekt. Man skal ikke stirre ind i lyskassen, ligesom man heller ikke stirrer på solen. Det er ikke skadeligt, at stirre ind i lyskassen ind i mellem.

Når man har fået tilstrækkeligt med lys, så vil man typisk føle forhøjet årvågenhed, energi og bedre koncentrationsevne.Søvnighed - de studerendes syndrom
Undersøgelser har vist, at mange elever knap nok er vågen, i de første timer i skolen fra morgenstunden. Man har ved hjælp af blodprøver, foretaget om morgenen, fundet et forholdsvis stort indhold af melatonin hos elever. Dette kan forklare deres manglende evne til koncentration og det, at klare sig godt i skolen.

Løsningen er, at fremme det tidspunkt, hvor melatonin produktionen begynder. Dette kan opnåes ved, at forhindre eksponering af de studerendes øjne til blå lys, et par timer før deres ofte sene sengetid.

Den mest bekvemme og naturlige løsning er, at anvende søvnbriller, som ligner solbriller, men hvor linserne er specialfremstillet til, at bortfiltrere det blå lys i lysspektret.

Alm. lamper i hjemmene, PC-skærme og TV udsender blåt lys, som udsætter produktionen af melatonin.

Hvis man undgår blåt lys efter kl. 20 eller kl. 21, vil de studerendes cyklus for melatoninproduktion blive fremmet, inden for et par dage, således at produktion af melatonin er afsluttet i god tid før første skoletime. Man kan yderligere kombinere behandlingen med lysterapi om morgenen, kort efter opvågningen.


Forsøg vedr. lysterapi og børn & unge
Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som omhandler børn og unges brug af lysterapi.

Resuméerne stammer fra medicinske journaler på internettet og er oversat af Dansk Lysterapi (copyright). Originalmateriale kan rekvireres.


USA – Vinterdepression hos børn og teenagere
Kilde/forfatter: N.E. Rosenthal, C.J. Carpenter, S.P. James, B.L. Parry, S.L. Rogers, T.A. Wehr
Selskab/journal: American Journal of Psychiatry – 1986; 143:356-358
Forskerne undersøgte 7 børn med symptomer på vinterdepression. I løbet af vintermånederne oplevede børnene regelmæssigt irritabilitet, træthed, problemer i skolen, tristhed og ændring af søvnmønster. Det er sammenligneligt med symptomerne på vinterdepression hos voksne. Et åbent forsøg med stærkt lys i omgivelserne ændrede mange af symptomerne og forbedrede humøret, samt de psykologiske funktioner i vintermånederne. Skolevejledere og terapeuter burde overveje vinterdepression som diagnose hos børn med problemer i skolen, som er iøjnefaldende i efterårs/vinter semesteret.
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/143/3/356

 
Godkendt af E-handelsfonden
kreditkort
Find os på
Facebook
Twitter
D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
 
Powered by frontgate