Forsøg vedr. daggrysimulation

Her er samlet en række resumés af videnskabelige forsøg, som omhandler daggrysimulation.

Resuméerne stammer fra medicinske journaler på internettet og er oversat af Dansk Lysterapi (copyright). Originalmateriale kan rekvireres.

 

USA -- Daggrysimulator dæmper vintertristhed
Selskab/journal: Columbia University – Reuters Health, American Journal of Psychiatry, Dec. 2006 – Forelagt 2007-01-15

USA -- Kontrolleret forsøg med daggrysimulation og høj tæthed af ionisering mod vinterdepression
Selskab/journal: Am J Psychiatry – 2006 Dec; 163 2126-2133

GBR -- Effekten af daggrysimulation på steroidet kortisol ved vækning af sunde forsøgspersoner
Selskab/journal: Department of Psychology, University of Westminster, London - 2004 Aug;29(7):925-30

FIN -- Virkningen af daggrysimulation på søvnkvaliteten: et samfundsbaseret forsøg
Selskab/journal: Department of Mental Health & Alcohol Research, National Public Health Institute, Helsinki, Finland - 2003 Oct 27;3:14

NLD -- Er daggrysimulation effektiv ved opvågning ved SAD forbundet med søvnløshed
Selskab/journal: J Affect Disord. - 2002 maj;69(1-3):231-6

JPN -- Effekten af daggrysimulation ved opvågning
Selskab/journal: Journal of the I.E.C. – 2001

USA -- Daggrysimulation og lysterapi ved behandling af SAD: et kontrolleret forsøg
Selskab/journal: Biol. Psychiatry - 2001 Aug 1;50(3):205-16

CHE -- Søvnfaseforskydning efter en eller tre daggrysimuleringer
Selskab/journal: Chronobiol Int. 2000 Sep;17(5):659-68

USA -- Behandling af 9-årig dreng med vinterdepression
Selskab/journal: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1998; 37/9 (986-988)

NOR -- Daggrysimulation i forhold til behandling af vinterdepression med lysterapi
Selskab/journal: Acta Psychiatrica Scandinavica. 1998 Jul; 98/1 (73-80)

USA -- Daggrysimulations behandling af afholdende alkoholikers vinterdepression
Selskab/journal: Clinical Psychiatry. 1998 Jan; 59/1 (36-42)

USA -- Daggrysimulation sammenlignet med et svagt rødt lys ved behandling mod vinterdepression
Selskab/journal: Biological Psychiatry. 1994; 36/3 (181-188)

SWE -- Et kontrolleret forsøg med daggrysimulation mod vintertristhed
Selskab/journal: Acta Psychiatric Scand. – 1993 juli;88(1):67-71


USA -- Behandling af vinterdepression med daggrysimulator
Selskab/journal: SLTBR Abstracts – 1993 Juni

USA -- Behandling af vinterdepression med daggrysimulering: et kontrolleret forsøg
Selskab/journal: Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington, Seattle - 1993 Jan;150(1):113-7

SWE -- Et kontrolleret forsøg med daggrysimulation mod vinterdepression

Selskab/journal: Acta Psychiatrica Scandinavica. 1993; 88/1 (67-71)


USA -- Langsom daggrysimulation versus hurtig daggrysimulation mod SAD
Selskab/journal: Journal of Clinical Psychiatry. 1992 Oct; 53/10 (359-363)

USA -- Daggrysimulation sammenlignet med lysterapi ved behandling af vinterdepression
Selskab/journal: Department og Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle - 1992 Jun;85(6):430-4

USA -- Daggrysimulation verus lysterapi ved behandling af SAD
Selskab/journal: Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle - 1992 Jun;85(6):430-4

USA -- Daggrysimulation og teenagere
Selskab/journal: In PressUSA - Daggrysimulator dæmper vintertristhed
Forfatter/kilde: M. Terman, J.S. Terman
Selskab/journal: Columbia University – Reuters Health, American Journal of Psychiatry, Dec. 2006 – Forelagt 2007-01-15
Reduceret sollys udløser i høj grad vinterdepressioner hos de mennesker, som lider af vinterdepression. Et apparat stående ved sengen, som simulerer solopgang kan, ifølge forsøg, føre til lindring.
Daggrysimulation og negativ luft ionisering er to naturlige ikke farmaceutiske miljømæssige forbedringer, som nu er dokumenteret bedre end placebo og bemærkelsesværdig effektiv ved behandling af vinterdepression.
I det 6 årige forsøg, hvor daggrysimulation og negativ luft ionisering, begge blev aktiveret i slutningen af søvnfasen, bekræftedes det, at daggrysimulation og negativ luft ionisering var lige så effektivt som behandling med lyskasser efter opvågning. Behandling med lyskasser er en anerkendt behandling ved vinterdepression, som også er kendt som SAD. Daggrysimulation er mere behagelig end lysterapi med lyskasser, hvor man skal sidde foran en lyskasse i 30 minutter efter opvågning. Daggrysimulation leveres automatisk og uskadeligt i slutningen af søvnfasen af en daggrysimulator, som står på natbordet.
Til forsøget blev 99 voksne med vinterdepression tilfældigt tildelt en ud af fem behadlinger:
-  Daggrysimulation tilsvarende maj måned på de nordlige breddegrader.
-  Et kortvarigt lysblink
-  Lysterapi med lyskasse efter opvågning
-  Højt niveau af tilstrømning af negativ luft ionisering
-  Lavt niveau af tilstrømning af negativ luft ionisering
Daggrysimulation, højt niveau af negativ luft ionisering og lysterapi med lyskasse, viste sig at være tilnærmelsesvis ensartet, hvad angår forbedring af symptomerne ved vinterdepression. Forbedringerne blev opnået hos 57% af patienterne ved lysterapi og 50% af dem var i gruppen med daggrysimulation og 48% i højt niveau af negative luft ionisering.
Opsummering: mens lysterapi med lyskasse om morgenen forbliver den første umiddelbare behandling af vinterdepression, med tusindvis af tilfredse patienter, så burde daggrysimulation og negativ luft ionisering også betragtes som behagelige alternativer.
Når man ser på den tilnærmelsesvise lighed mellem daggrysimulation, højt niveau af negativ luft ionisering og lysterapi med lyskasse, så burde valget mellem dem afgøres af bekvemmelighed og lethed ved at overholde behandlingskravene. I respekt for lysterapi med lyskasse, så har daggrysimulation og negativ luft ionisering en fordel.
Konklusion: Daggrysimulation og et højt niveau af negativ luft ionisering er aktive antidepressive præparater, som ikke kræver indsats som ved lysterapi med lyskasse. De kan anses som oplagte alternativer til lysterapi med lyskasse eller medikamenter.

USA – Kontrolleret forsøg med daggrysimulation og høj tæthed af ionisering mod vinterdepression
Forfatter/kilde: M. Terman, J.S. Terman
Selskab/journal: Am J Psychiatry – 2006 Dec; 163 2126-2133
Formål: Dette forsøg skal vurdere to nye ikke farmaceutiske behandlingsmetoder mod vinterdepression. Metoderne er daggrysimulation og høj tæthed af ionisering, som gives de sidste timer af søvnperioden.
Metode: Der deltog 99 voksne patienter (77 kvinder og 22 mænd), med symptomerne på svær vinterdepression (94 tilfælde) og bipolar II forstyrrelser (5 tilfælde).
Fem parallelgrupper modtog:
1.  Daggrysimulation (0,0003-250 lux, simuleringsmønster: 5. maj ved 45 graders nordlige breddegrad.
2.  Daggry lysblink (13 minutter ved 250 lux med en belysningsdosis på 3,25x10 i 3. lux-minutter tilpasset det simulerede daggry).
3.  Efter opvågning - lysterapi med lyskasse (30 minutter med 10.000 lux).
4.  Høj tæthed af ionisering ved høj tilførselsmængde (93 minutter - 4,5x10 i 14. ioner/sekundet).
5.  Høj tæthed af ionisering ved lav tilførselsmængde (93 minutter - 1,7x10 i 11. ioner/sekundet).
Symptomerne blev vurderet over 3 uger med den strukturerede interview vejledning for "Hamilton Depression Rating Scale" for vinterdepression. Fejlmargin ved proportionerne var på 95% pålideligheds-interval.
Resultat: Forbedringer efter behandlingerne var; Lysterapi: 57,1%, daggrysimulation: 49,5%, daggry lysblink: 42,7%, høj tæthed af ioner: 47,9% og lav tæthed af ioner: 22,7% (bemærkelsesværdig lavere end de øvrige behandlingformer). Modsat forskernes hypotese, så fejlede analysen ved afvigelse mht. at daggrysimulation skulle være overlegen i forhold til daggry lysblink eller lysterapi. Dog førte daggry lysblink til et mønster af resterende eller forværrede depressive symptomer, som er lignende til dem man finder ved en lav tæthed af ionisering.
Konklusion: Daggrysimulation og høj tæthed af ionisering er virksomme antidepressiver, som ikke kræver ulejligheden med lysterapi efter opvågning. De kan anses som kandidater til lysterapi eller antidepressiv medicin.

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/163/12/2126

GBR - Effekten af daggrysimulation på steroidet kortisol ved vækning af sunde forsøgspersoner
Forfatter/kilde: L. Thorn, F. Hucklebridge, A. Esgate, P. Evans, A. Clow
Selskab/journal: Department of Psychology, University of Westminster, London - 2004 Aug;29(7):925-30
Lysterapi efter opvågning har vist sig at hæve niveauet af steroidet kortisol hos sunde forsøgspersoner. Dette forsøg undersøgte effekten af daggrysimulation (en behandlingsmetode mod vinterdepression), på steroidet kortisol ved vækning samt sindsstemning. Tolv sunde forsøgspersoner blev forsynet med en daggrysimulator, som er en slags sengelampe som intensiverer lysstyrken forud for vækningstidspunktet til 250 lux over en periode på 30 minutter. Derefter lyder vækkealarmen. Et afbalanceret forsøg blev udført over 4 sammenhængende hverdage, hvoraf de 2 af dagene blev anvendt til kontrol (ingen daggrysimulation) og 2 andre blev anvendt til selve eksperimentet med daggrysimulatorer. Der blev taget spytprøver straks efter opvågning og efter 15, 30 og 45 minutter på alle 4 forsøgsdage. Den totale produktion af steroidet kortisol i løbet af de 45 minutter var væsentlig højere ved forsøget med daggrysimulation end ved kontrolgruppen. Forsøgspersonerne meldte også om mere ophidselse ved eksperimentet og der var en tendens til en forbindelse mellem mere ophidselse og mere aktivitet af kortisol ved daggrysimulation. Dette forsøg støtter bevisførelsen for lysets betydning af effekten på kortisol.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15177708?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2

FIN - Virkningen af daggrysimulation på søvnkvaliteten: et samfundsbaseret forsøg
Forfatter/kilde: S. Leppämäki, Y. Meesters, J. Haukka, J. Lönnqvist, T. Partonen
Selskab/journal: Department of Mental Health & Alcohol Research, National Public Health Institute, Helsinki, Finland - BMC Psychiatry - 2003 Oct 27;3:14
Baggrund: Morgenlyset fra en daggrysimulator virker som en lovende metode til, at behandle vinterdepression. Men hos mennesker generelt, kan det yderligere hjælpe til med, at indstille en upræcis døgnrytme, som er relativ til søvn, som forekommer i løbet af vintermånederne. Forstyrrelser i søvnmønstrene er almindelig og kan gå ud over velværet, selv på kort sigt. Vores hypotese var, at daggrysimulation kunne forbedre den subjektive søvnkvalitet i løbet af vinteren.
Metode: Et samfundsbaseret forsøg med 100 frivillige testpersoner blev forsynet med en daggrysimulator. Forsøgsperioden varede over 8 uger og hver af testpersonerne anvendte daggrysimulatoren i 2 uger og hver testperson skulle selv have kontrol over anvendelsen af daggrysimulatoren (ABAB-metoden). Det overordnet målingsresultat var subjektiv søvnkvalitet, som blev dokumenteret hver morgen ved hjælp af Groningen Sleep Quality Scale.
Resultat: 77 testpersoner fuldførte forsøget. Søvnkvaliteten blev forbedret, mens de anvendte daggrysimulator (p=0,001). Behandlingen blev fordelagtig efter 6 dage ved brug af daggrysimulator, men effekten varede ikke ved efter, at brug af daggrysimulator var ophørt.
Konklusion: Daggrysimulation kan forbedre den subjektive søvnkvalitet, men fordelen er beskeden. Videre forskning er påkrævet for, at bekræfte disse resultater og belyse den mekanisme, som daggrysimulation virker på "søvn/vågen"-mønstret.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14577838?ordinalpos=9&itool=EntrezSystem2

NLD – Er daggrysimulation effektiv ved opvågning ved SAD forbundet med søvnløshed
Forfatter/kilde:, David H. Avery, M.E. Kouri, K. Monaghan, M.A. Bolte, C. Hellekson, D. Eder
Selskab/journal: J Affect Disord. - 2002 maj;69(1-3):231-6
Sammenlignet med placebo virkning, så ser det ud til, at daggrysimulation er effektiv mht., at mindske både kommende morgensøvnighed og opvågningsbesvær. Symptomerne ved opvågningsbesvær er forenelig med hypotesen faseforskydning ved SAD. Vurderingen af opvågningsbesvær kan vise sig, at være brugbart ved evalueringen af SAD.
Mennesker med SAD har ofte opvågningsbesvær. Dette forsøg viser, at det hjælper, at anvende daggrysimulator.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12103471?ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2

JPN – Effekten af daggrysimulation ved opvågning
Forfatter/kilde: H. Nogushi, T. Sakaguchi, S. Shirakawa, Y. Komada
Selskab/journal: Journal of the I.E.C. – 2001
Forsøget skal klarlægge kvaliteten af opvågning ved hjælp af daggrysimulation, som stiger gradvis i lysstyrke fra 0 lux til 100 lux over 30 minutter, lige før opvågningen. 8 sunde og raske mænd i alderen 24-27 år, blev testet i et klimatisk rum med 25 grader celcius og en luftfugtighed på 50%. Man skulle måle blodtrykket og opvågningsfølelser ved opvågning.
Humøret ved opvågning med daggrysimulation var markant bedre, end i mørkt tilstand (p<0,05; Wilcoxon test). Tiden af søvnfasen ved opvågning med daggrysimulationen over de 30 minutter, formindskede markant (p<0,05), mens tiden af søvnfasen ved opvågning i mørkt tilstand, havde tendens til førøgelse (p=0,0796). Der var ingen bemærkelsesværdige forskel i dæmpning af alfa-koefficienten og blodtrykket i de to metoder, efter opvågning.
Disse resultater anslår, at daggrysimulation forstærker opvågningsprocessen og forårsager en lettere søvn, som forberedelse til opvågning. Følgelig, forhindrer lettere søvn en pludselig opvågning og medfører et godt humør ved opvågning. Desuden ser det ud til, at der ikke er nogen bivirkninger ved lettere søvn, før opvågningen. Det begrundes med formindskelsen af hjernebarkaktivitet og sympatisk aktivitet i nervesystemet efter opvågning.


USA – Daggrysimulation og lysterapi ved behandling af SAD: et kontrolleret forsøg
Forfatter/kilde: David H. Avery, D.N. Eder, M.A. Bolte, C.J. Hellekson, D.L. Dunner, M.V. Vitiello, P.N. Prinz
Selskab/journal: Biol. Psychiatry - 2001 Aug 1;50(3):205-16
Daggrysimulation var forbundet med store forbedringer, sammenlignet med placebo og lysterapi. Timerne med solskin i løbet af ugen før hver undersøgelse, var forbundet med en positiv klinisk tilkendegivelse.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11513820?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2

CHE – Søvnfaseforskydning efter en eller tre daggrysimuleringer
Forfatter/kilde: Danilenko KV, Wirz-Justice A, Krauchi K, Cajochen C, Weber JM, Fairhurst S, Terman M.
Selskab/journal: Chronobiol Int. 2000 Sep;17(5):659-68
Til forsøget er der anvendt en specialkonstrueret daggrysimulator, som kan simulere lyskurven for daggry og solnedgang ved alle breddegrader og alle dage året rundt. Indtil for nyligt har man troet, at stærk belysning og lang behandlingsperiode var nødvendige for, at ændre døgnrytmen hos mennesker. Dette forsøg viser, at en enkelt daggrysimulation er tilstrækkeligt til, at fremskynde døgnrytmen således, at hormonet melatonin i den kogleformede kirtel påvirkes.
Resultat: Fremgangen er lille, men er tilstrækkeligt stor til, at påvirke menneskers døgnrytme.


USA – Behandling af 9-årig dreng med vinterdepression
Forfatter/kilde: Dr. Y. Meesters
Selskab/journal: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1998; 37/9 (986-988)
Efter 4 vintersæsoners succesfuld behandling med lysterapi af en 9-årig patient med vinterdepression, nægtede den 9-årige patient at modtage mere lysterapi.
I stedet for blev han behandlet med daggry-simulation (en lyskilde som langsomt stiger i intensitet). Patienten benyttede daggry-simulationsterapi fra oktober måned til midt i maj måned, med tilfældig variation af max. lysstyrken (100, 200 eller 300 lux).
Patienten, forældrene og hans lærer var alle glade for denne behandlingstype.

NOR – Daggrysimulation i forhold til behandling af vinterdepression med lysterapi
Forfatter/kilde: O. Lingjærde, A.R. Foreland, J. Dankertsen - Gaustad Hospital, Oslo
Selskab/journal: Acta Psychiatrica Scandinavica. 1998 Jul; 98/1 (73-80)
Daggrysimulation (sengebordslampe hvor lysstyrken gradvis stiger om morgenen), har vist lovende resultater, som et alternativ til behandling af vinterdepression med lysterapi. For at sammenligne disse behandlinger anvendte man 61 patienter med vinterdepression, hvor disse var i alderen 20 – 70 år og de 80% var kvinder. Disse patienter fik tilfældigt udleveret enten en lysterapi-kasse med 1.500 - 2.500 lux, som skulle bruges 2 timer hver morgen i 6 dage om ugen, beregnet ud fra en ambulent patient basis på (n=34) – eller daggry-simulator i patientens hjem med 60 eller 90 minutters behandling med en lysstyrke forøgelse fra 100 – 300 lux over 2 uger, hvor patient basis var (n=27).
Vurderingen af patienternes forbedringer på en billedlig computerinddeling (i forhold til den procentvise reduktion på en udvidet "Montgomery-Asberg Depressions Klassificerings Skala" (MADRS)), viste i slutningen af behandlingen et gennemsnit på 40% (SD 27,7%) i daggry- simulationsgruppen og 57,4% (SD 29,9%) i lysterapigruppen (p=0,02). Hovedparten af patienterne i begge grupper opretholdte deres forbedringer i de følgende 9 uger. Alder, køn, den nuværende større depression eller den nuværende brug af antidepressiver forudsagde ikke udfaldet i nogen af grupperne. Der blev ikke observeret bivirkninger.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9696518?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2

USA – Daggrysimulations behandling af afholdende alkoholikers vinterdepression
Forfatter/kilde:, David H. Avery, M.A. Bolte, R. Ries
Selskab/journal: Clinical Psychiatry. 1998 Jan; 59/1 (36-42)
De seneste data foreslår at vinterdepression er en underkategori af følelses- mæssig forstyrrelse, som er tæt relateret til alkoholisme. Daggrysimulation har vist sig i kontrollerede forsøg, at være effektiv med vinterdepression. De nuværende forsøg gennemgår effektiviteten af daggrysimulation for afholdende alkoholikere, som indgår i kriteriet for DSM-III-R d.v.s. større depression, Bipolar forstyrrelse, årstidsbestemt depression.
Metode: Alle 12 forsøgspersoner med vinterdepression har en baggrund som afhængig af alkohol eller alkoholmisbrug, iflg. DSM-III-R og som har været afholdende fra alkohol i mindst 6 måneder. De opfylder i øvrigt kriteriet for SAD ifølge Rosenthal og var hypersomnie og fri for narkotikum.
Efter den første uge blev forsøgspersonerne tilfældigt tildelt en uges behandling i hjemmet med enten en hvid daggrysimulation over 1,5 timer fra kl. 04:30 – kl. 06:00 med maksimaleffekt på 250 lux – eller en rød daggry-simulation over 1,5 timer fra kl. 04:30 – kl. 06:00 med maksimal-effekt på 2 lux. Forsøgspersonerne fik at vide, at de ville modtage enten en rød- eller hvid daggry- simulation, som ville være meget svagere end standard lysterapi. Efter slutningen af hver uge blev forsøgspersonerne vurderet af en uvildig psykiater som benyttede versionen for "The Structured Interview Guide" for Hamilton Depressions Inddelings Skala – Årstidsbestemt depression (SIGH-SAD).
Resultater: For de 6 forsøgspersoner som gennemførte behandlingen med hvid daggrysimulation faldt gennemsnittet (SIGH-SAD) fra 33,0 til 15,8. For de 6 forsøgspersoner som gennemførte behandlingen med rød daggry-simulation faldt gennemsnittet (SIGH-SAD) fra 34,3 til 32,7. Det gennemsnitlige SIGH-SAD niveau var betydeligt lavere efter hvid daggry-simulation end efter rød daggry-simulation (ANCOVA baseret på SIGH-SAD som covariate, f='12,95', p<01,1). Overlegenheden hod den hvide daggry-simulation blev også udregnet med computer- analyse ifølge Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) (p<0,01) og SAD Subscale (p<0,05).
Konklusion: Den nuværende undersøgelse antyder, at daggrysimulation kan være behjælpelig med at formindske vinterdepression hos afholdende alkoholikere. Yderligere forskning er nødvendig for, at bekræfte disse foreløbige resultater og for, at fastslå om daggrysimulation kan være nyttig ved forebyggelse af tilbagefald ved abstinenser hos alkoholikere med vinterdepression.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9491067?ordinalpos=19&itool=EntrezSystem2

USA – Daggrysimulation sammenlignet med et svagt rødt lys ved behandling mod vinterdepression
Forfatter/kilde:, D.H. Avery, M. Bolte, J.K. Wolfson, A.L. Kazaras
Selskab/journal: Biological Psychiatry. 1994; 36/3 (181-188)
I et tilfældigt sideløbende forsøgsforløb, blev 19 patienter med vinterdepression behandlet i 1 uge med enten hvid daggrysimulation over 1,5 timer med maksimaleffekt på 250 lux – eller med rød daggrysimulation over 1,5 timer med maksimaleffekt på 2 lux.
Patienterne blev fortalt, at de ville modtage enten et hvidt eller rødt daggry, som i intensitet ville være svagere end standard lysterapi.
I slutningen af forsøgsperioden blev patienterne vurderet ved hjælp af Hamilton Rating Scale for Depression (HDRS). Analyser af forandringerne blev benyttet til at sammenligne de 2 daggry- simulationer. Den hvide daggrysimulation resulterede i (p<0,05), som er et betydeligt lavere HDRS-resultat sammenlignet med den røde daggry-simulation. Dette er det andet kontrollerede forsøg som viser, at daggrysimulation er en effektiv behandling med vinterdepression.


SWE – Et kontrolleret forsøg med daggrysimulation mod vintertristhed
Forfatter/kilde: MD David H. Avery
Selskab/journal: Acta Psychiatric Scand. – 1993 juli;88(1):67-71
Daggrysimulation blev godt tolereret og resulterede i tydelige forbedringer i en gruppe patienter med vintertristhed. Både den hurtige daggrysimulation (placebo) og den langsomme daggrysimulation blev forbundet med en forbedring over udgangspunktet. Men der var en betydelig bedre effekt med det langsomme daggry.

USA – Behandling af vinterdepression med daggrysimulator
Forfatter/kilde: Professor i psykologi MD David H. Avery
Selskab/journal: SLTBR Abstracts – 1993 Juni
Ved at gennemgå 4 tidligere forsøg, fastslår forfatteren, at graden af forbedringer med daggrysimulation, er lignende tidligere forsøg med lyskasser.

USA – Behandling af vinterdepression med daggrysimulering: et kontrolleret forsøg
F
orfatter/kilde: D.H. Avery, M.A. Bolte, S.R. Dager, L.G. Wilson, M. Weyer, G.B. Cox, D.L. Dunner
Selskab/journal: Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington, Seattle - 1993 Jan;150(1):113-7
Dette forsøg søger, at bestemme hvorvidt daggrysimulation er bedre i forhold til en kortere "placebo" daggry-simulation ved behandling af vinterdepression.
Metode: I et tilfældigt sideløbende forsøg, blev 22 patienter med vinterdepression behandlet med enten 1 uge med 2 timers daglig daggrysimulation med en maksimum intensitet på 250 lux – eller 1 uge med 30 minutters daglig daggrysimulation med en maksimum intensitet på 0,2 lux. patienterne blev fortalt, at de ville modtage enten en langsom eller en hurtig daggrysimulation, som ville nå en lysstyrke intensitet som ville være mere dæmpet end standard lysterapi.
Ved slutningen af forsøgene blev patienterne vurderet iflg. Hamiltons Rating Scale for Depression. Analyse af forandringer blev benyttet til, at sammenligne de to daggrysimulationer.
Resultat: Den 2 timers, 250 lux daggrysimulation resulterede i et antal points, som var betydeligt bedre end de points, som den 30 minutters, 0,2 lux daggrysimulation fik. Forsøget viser at daggrysimulation er en effektiv behandling mod vinterdepression.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8417552?ordinalpos=82&itool=EntrezSystem2

SWE – Et kontrolleret forsøg med daggrysimulation mod vinterdepression
Forfatter/kilde:, M.J. Norden, D.H. Avery
Selskab/journal: Acta Psychiatrica Scandinavica. 1993; 88/1 (67-71)
I et tilfældigt forsøg, blev 16 patienter med tilbagevendende vinterdepression, men uden større depression, behandlet med 4 dages daggry-simulation med en jævn forøgelse af lysstyrken over 45 minutter til 100 lux (langsomt daggry) og med 4 dages daggrysimulation, hvor lysstyrken hurtigt forøges over 4 sekunder til 100 lux (hurtigt daggry). Det langsomme daggry var betydeligt bedst af de 2 forsøg, da dette forbedrede patienternes energi, humør, sociale liv, produktivitet, søvnkvalitet og en bedre opvågning.

USA – Langsom daggrysimulation versus hurtig daggrysimulation mod SAD
Forfatter/kilde: D.H. Avery, M.A. Bolte, S. Cohen, M.S. Millet
Selskab/journal: Journal of Clinical Psychiatry. 1992 Oct; 53/10 (359-363)
Lysterapi har vist sig at være effektiv ved behandling af vinterdepression. Ved daggrysimulation, som er et lys hvor lysintensiteten stiger langsomt mens personen sover, aftager depressionen i et ukontrolleret forsøg. Det nuværende forsøg sammenligner en langsom daggry-simulation med en hypnotiserende "placebo" tilstand - en hurtig daggrysimulation.
Metode: I et 4 ugers tilfældigt sideløbende forsøg blev 9 patienter med vinterdepression behandlet med en daggrysimulation i 2,5 timer dagligt i 1 uge og en hurtig daggrysimulation i 10 minutter dagligt i 1 uge. Begge daggrysimulationer havde en maksimum intensitet på 275 lux. I slutningen af hver forsøgsuge blev graden af depressionerne vurderet.
Resultat: Hamilton Rating Scale for Depression viste at gennemsnittet var faldet betydeligt ved den langsomme daggrysimulation (17,2 til 5,9, p<0,05) og ved den hurtige daggrysimulation (17,2 til 7,0, p<0,05). Forbedringerne var lignende ved begge behandlinger. Vækning tidligt om morgenen (p<0,01) var betydeligt mere almindelig med den langsomme daggrysimulation (7/9) end med den hurtige daggrysimulation (1/9).
Konklusion: Depression aftager ved begge daggrysimulationer. Da graden af forbedringer var lignende, er en placebo-effekt nok snarere forklaringen end effekten af daggrysimulation. Alligevel er en placebo-effekt en usandsynlig forklaring. Graden af forbedringer var lignende med de forsøg der er foretaget med lysterapi og mere overlegent end de foreliggende placebo-tilstande. Bivirkningen fra den langsomme daggrysimulation kan have tilsløret de overlegne muligheder ved den langsomme daggrysimulation i forhold til den hurtige daggrysimulation.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1429475?ordinalpos=26&itool=EntrezSystem2

USA - Daggrysimulation sammenlignet med lysterapi ved behandling af vinterdepression
Forfatter/kilde: D. Avery, M.A. Bolte, M. Millet

Selskab/journal: Department og Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle - 1992 Jun;85(6):430-4
I et forsøg baseret på tilfældig krydsningsskift, blev 7 patienter med vinterdepression behandlet i en uge om morgenen med daggrysimulation (1.700 lux) fra kl. 04:00-06:00, samt en uge med standard lyskasse (1.700 lux) fra kl. 06:00-08:00. Karakteren på Hamilton Rating Scale for Depression, faldt bemærkelsesværdigt ved standard lyskassen (18,9 til 6,6), men ikke for daggrysimulation (18,0 til 11,3). Opvågning tidligt om morgenen var en hyppig bivirkning med daggrysimulation. Selvom daggrysimulation ved en lavere lysstyrke kan være en effektiv behandling, så viste daggrysimileringen, som blev brugt til forsøget, kun en svag tendens til dæmpe depressionskarakteren. Lysstyrken ved daggrysimulation burde reguleres for, at minimere bivirkninger.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1642124?ordinalpos=1&itools=EntrezSystem2

USA – Daggrysimulation verus lysterapi ved behandling af SAD
Forfatter/kilde: D.H. Avery, M.A. Bolte, M. Millet
Selskab/journal: Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington School of Medicine, Seattle - 1992 Jun;85(6):430-4
Ved et forsøg i et tilfældigt sideløbende forsøg, blev 7 patienter med vinterdepression behandlet i en uge med daggrysimulation (1.700 lux) fra kl. 04:00 til kl. 06:00 og en uge med lysterapi (1.700 lux) fra kl. 06:00 til kl. 08:00. Hamilton Rating Scale for Depression viser en betydelig aftagning af points ved lysterapi (18,9 til 6,6) men ikke for daggrysimulation, som viste en svagere aftagning af points (18,0 til 11,3). Tidlig morgen vækning var en hyppig bivirkning med daggry-simulation. Selvom daggrysimulation ved en lavere lysstyrke kan være en effektiv behandlingsmetode, viste daggrysimulationen i dette forsøg kun en ikke betydelig udvikling mod en lavere grad af depression. Lysstyrken ved daggrysimulation skal justeres for at minimere bivirkninger.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1642124?ordinalpos=88&itool=EntrezSystem2

USA – Daggrysimulation og teenagere
Forfatter/kilde:, Professor i neurologi PhD George C. Brainard
Selskab/journal: In Press
Mere end 80% af forsøgspersonerne, som anvendte daggrysimulatoren Bodyclock og deres forældre mener, at det er lettere at vågne (dobbelt så nemt som normalt) og foretrak denne metode, frem for andre måder at vågne op. Da daggrysimulatoren er en forholdsvis ny teknologi, så har man ikke været i stand til, at fremkomme med placeco ved forsøg.

 

 
Godkendt af E-handelsfonden
kreditkort
Find os på
Facebook
Twitter
D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
 
Powered by frontgate