Skifteholdsarbejde

Personer som periodisk arbejder om natten, har normalt brug for en uges til, at omvende sig til normal døgnrytme.

I mellemtiden er de uoplagte, både i fritiden og på arbejde. Opmærksomheden er svækket, hvilket kan være en risiko i mange situationer.

Lysterapi kan gøre det lettere, at vende tilbage til normaltid.Træthed hos skifteholdsarbejdere er et internationalt anerkendt problem hos hele industrien.


I de senere år har forskere fået mere viden om, hvordan kroppen egen døgnrytme virker og om hvordan man indstiller den. Det er ikke overraskende, at sol og mørke er afgørende for døgnrytmen.

Natarbejdere skal, ligesom dem der har arbejde i dagtimerne, udføre opgaver, som kræver opmærksomhed i detaljen, fornuftige konklusioner, beslutsomhed og andre mentale evner. Mange natarbejdere passer ikke til stereotypen på en skifteholdsarbejder. Tænk på skuespillere, musikere, TV-ansatte, programmører, vagtlæger, diplomater, virksomhedsledere og stort set alle som arbejder længe eller uregelmæssigt.

Forskere ved Fysiologisk Institut i Bergen i Norge, samarbejder med arbejdere på olieboreplatforme i Nordsøen.

Formålet er, at udvikle et tilbud om lysterapi, som skal gøre det lettere, at arbejde om natten. Behandlingen indebærer, at man tilbringer 30 minutter foran en lyskasse før arbejdets begyndelse.

Lyskassen en let, at tage med sig og kan også være en hjælp til, at omvende sig til normal døgnrytme, når de to ugers arbejde er ovre.


Skifteholdsarbejde og ulykker
Det estimeres, at en ud af syv arbejdere i industrilandene arbejder om natten eller noget af natten. Flere og flere typer arbejde udføres på tidspunkter i døgnet, som den menneskelige organisme ikke er konstrueret til, at udføre.

Samfundet betaler en høj pris for, at det arbejdende menneske presses udover sin naturlige kapacitetsgrænse. Små ulykker og store katastrofer, sker oftest om natten, idet vores opmærksomhed er svækket. Det kommer sig af, at vores biologiske rytme er indstillet på hvile og søvn.

D. 28. marts 1979 mellem kl. 04:00 og 06:00 var det tæt på en nedsmeltning i kernereaktoren på atomkraftværket på Three Mile Island i Pennsylvania i USA. De ansatte formåede for så vidt, at afværge den helt store katastrofe selv om, at de i længere tid ikke havde reageret på advarselstegn om, at en af tilførselskanalerne til kølevand var blokeret.  Alle store hændelser og ulykker indenfor kernekraftindustrien er opstået om natten.

D. 26. april 1986 kl. 01:23 opstod katastrofen på atomkraftværket i Tsjernobyl i daværende Sovjetunionen. Store mængder radioaktive stoffer blev udspyet fra anlægget i det, som skulle blive historiens største ulykke på et atomkraftværk. Sovjetiske talsmænd gav senere skylden til dårlig fungerende udstyr i reaktoren og mærkelig og fejlagtigt indgriben af de ansatte. Mindst 300.000 mennesker er døde, som følge af ulykken.

D. 4. december 1984 kl. 00:40 overså natholdsarbejderne, ved Union Carbide i Bhopal i Indien, at trykket i gifttankene var øget med 500% siden kontrollen, som var foregået nogle timer før.

Giften slap ud af anlægget og dræbte 3.000 mennesker og skadede andre 30.000 i nærområdet, ifølge indiske rapporter.

En natarbejder, selv en som har sovet forholdsvis godt, er ikke mere årvågen mellem kl. 02:00 og kl. 08:00, end en dagarbejder, som har sovet 4 timer om natten, i to dage i træk. Omkostningerne ved fejltagelser pga. trætte arbejdere, incl. tabt produktion, sygedage og medicinske omkostninger, overskrider estimerede $ 100 milliarder (U.S. billion) årligt i Nord Amerika.


Indikationer på træthed:

Vandring omkring og afbrudte tanker.

Hovedpine eller mavepine.

Søvnighed ved skifteholdsarbejdet og manglende evne til, at sove efter endt arbejde.

Mindre opmærksomhed ved mindre men potentielle vigtige detaljer.

Forringet mentale evner (incl. hukommelse, beslutsomhed og fornemmelser).

Forøget tendens til afbrudt koncentration og irritation.


Hvad kan der gøres for, at reducere ufordelagtig effekt fra skifteholdsarbejde?

Kliniske undersøgelser bekræfter nu, at lysterapi kan få det indre ur til, at ændre sig og regulere sovemønstre, når det anvendes 30-40 minutter straks efter opvågning.

Ved korrekt brug af en lyskasse, så kan skifteholdsarbejdere og mennesker med uregelmæssige arbejdstider, føle sige mere årvågen og energisk. Desuden vil der være en forbedring i præstationsevnen.


Generelle instruktioner:

Lyskassen bør stå 40-80 cm væk fra dit ansigt (afhængig af lyskassens styrke - 10.000 lux ved øjets nethinde) og lyset bør komme lidt fra oven (en vinkel på 30-45 grader), ligesom solskin.

Lyskassen skal vende direkte mod dine øjne og du skal holde øjnene åbne for, at få effekt.

Lyset fra en lyskasse er meget skarpt, ligesom solen. Ellers har det ikke den ønskede effekt. Man skal ikke stirre ind i lyskassen, ligesom man heller ikke stirrer på solen. Det er ikke skadeligt, at stirre ind i lyskassen ind i mellem.

Når man har fået tilstrækkeligt med lys, så vil man typisk føle forhøjet årvågenhed, energi og bedre humør.


Supplerende hjælp:

Anvend lyskasse ved dagens start, uanset tidspunkt og igen lige før skifteholdsarbejdet starter.

Man skal ikke udsætte sig selv for lys fra lyskasse eller sollys mod arbejdsophør, hvis det er ved det tidspunkt hvor man skal sove. Stærk lys kan forvirre kroppen til at tro, at den skal være årvågen, når du faktisk skal drolse ned for, at sove.

Når man er på vej hjem fra skifteholdsarbejdet bør man bære søvnbriller. Dette vil fortælle kroppen, at det lakker mod dagens slutning. Man bliver langsomt søvnig og falder lettere i søvn i løbet af et par timer.


Både menneskeliv og store pengebeløb kan spares ved, at indføre tiltag, som tager hensyn til vores døgnrytme. Dette bliver en stor udfordring i vores stadig mere udbredte 24-timers samfund.

Lysterapi og søvnbriller vil i fremtiden spille en vigtig rolle for, at forebygge ulykker og øge sikkerheden på arbejdspladsen.
 
Godkendt af E-handelsfonden
kreditkort
Find os på
Facebook
Twitter
D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
 
Powered by frontgate