Dansk Lysterapi er Danmarks største specialiserede udbyder af lysterapilamper og din sikkerhed for kvalitet.
 

Teknisk Support

Her er samlet en række tekniske problemløsninger vedr. daggrysimulatorer og lysterapilamper. Det sker heldigvis sjældent, at et elektrisk apparat kører "fast". Man kan ofte afhjælpe problemet ved, at nulstille apparatet. Når man nulstiller apparatet, så er det fabriksindstillingerne man lægger ind i apparatet igen. Man kan derefter indsætte sine egne personlige indstillinger igen.

Bodyclock 50 Junior
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 10 sekunder. Indsæt derefter stikket i stikkontakten igen. Daggrysimulatoren er derefter nulstillet.
Hvis displayet blinker, så er det typisk grundet i, at "P"-knappen sidder fast. Det kan skyldes, at der er en fejl ved selve knappen eller selve knappens kontakt.

Bodyclock 100 Sunray
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 10 sekunder. Indsæt derefter stikket i stikkontakten igen. Daggrysimulatoren er derefter nulstillet.
Hvis displayet blinker, så er det typisk grundet i, at "P"-knappen sidder fast. Det kan skyldes, at der er en fejl ved selve knappen eller selve knappens kontakt.

Bodyclock 150 Classic Radio
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 10 sekunder. Indsæt derefter stikket i stikkontakten igen. Daggrysimulatoren er derefter nulstillet.

Bodyclock 200 Advanced
Nye el-pærer og lampeglas kan skaffes via Dansk Lysterapi.
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 30 sekunder. Tryk "P"-knappen ned og hold den trykket ned, inden og mens du indsætter stikket i stikkontakten igen. Hold fortsat "P"-knappen trykket ned i yderligere 30-40 sekunder (under proceduren kan man høre en susende lyd). Daggrysimulatoren er derefter nulstillet. Man kan forsøge sig med denne procecure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal daggrysimulatoren ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

Bodyclock 300 Elite
Nye el-pærer og lampeglas kan skaffes via Dansk Lysterapi. 
- Hvis Test Solopgangen går alt for stærkt, så skal du gøre følgende;  Når du indstiller en test alarm, skal du sørge for at der er tid nok til en fuld solopgang (en standard solopgang tager 30 minutter). F.eks., hvis den faktiske tid er 11:00, så skal alarmtidspunktet ikke være tidligere end 11:30, ellers vil selve hastigheden på solopgangen gå for hurtigt for at slutte til tiden. 
- Hvis lyset ikke vil tænde, selvom klokken virker, så skal du gøre følgende; Kontrollér at el-pæren er skruet ordentlig fast i fatningen. Hvis dette ikke virker, så prøv at erstatte el-pæren.
- Hvis hverken uret eller lyset virker, eller uret ikke opfører som forventet, så skal du gøre følgende; Træk stikket ud af stikkontakten. Tryk "P"-knappen ned og hold den trykket ned, inden og mens du indsætter stikket i stikkontakten igen. Daggrysimulatoren er derefter nulstillet. Man kan forsøge sig med denne procecure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal daggrysimulatoren ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

goLITE M2
Tryk på "Power"-knappen og hold den nede i ca. 10 sekunder. Apparatet er derefter nulstillet. Man kan forsøge sig med denne procedure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal apparatet ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

goLITE P1
Tryk på "Power"-knappen og hold den nede i ca. 10 sekunder. Apparatet er derefter nulstillet. Man kan forsøge sig med denne procedure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal apparatet ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

Philips goLITE BLU
Hvis lampen ikke fungerer korrekt, så bør du nulstille dens hukommelse. Du skal indstikke enden af en papirclips i det lille hul på bagsiden af lampen. Hullet befinder sig under metal-benet.

Hvis lysindstillingerne ændrer sig af sig selv efter få minutter, så kan lampen være i DEMO tilstand. Du kan se symbolet DEMO over batteri-symbolet i displayet. Hvis det er tilfældet, skal du holde knappen ON/OFF nede i 10 sekunder.

Hvis en eller to af lysdioderne med årene skulle brænde ud, så påvirker det ikke den samlede effekt nævneværdigt. Man kan derfor sagtens fortsat benytte den. Hvis flere lysdioder mod forventning skulle brænde ud, bør man få lampen repareret.

Sunrise System 100
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 10 sekunder. Tryk "SET"-knappen ned og hold den trykket ned, inden og mens du indsætter stikket i stikkontakten igen. Vent 3 sekunder indtil en "bip" lyd høres. Daggrysimulatoren er derefter nulstillet. Man kan forsøge sig med denne procecure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal daggrysimulatoren ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

Sunrise System 320
Træk stikket ud af stikkontakten og vent i 5 sekunder. Indsæt derefter stikket i stikkontakten igen. Når displayet viser "SRS320", så skal "M"-knappen trykkes ned og slippes igen. Hvis processen lykkedes, så vil der i displayet vises "VERSION" sammen med et nummer. Man kan forsøge sig med denne procedure et par gange. Hvis dette alligevel ikke fungerer, så skal apparatet ombyttes eller repareres af Dansk Lysterapi.

 
Godkendt af E-handelsfonden
kreditkort
Find os på
Facebook
Twitter
D a n s k   L y s t e r a p i   -  P  o  s  t  b  o  k  s     7  0   -   9  6  0  0     A  a  r  s   -   E - m a i l :  i n f o @ d a n s k l y s t e r a p i . d k
 
Powered by frontgate