Garanti

Garantiperioderne for produkterne er som følger;

Lysterapilamer (Vitamin L, Arabica, Halo, Desklamp, Brazil, Drive, Luminette 3) 3 år
Bodyclock 3 år
Clear 3 år
Bedbug 3 år
Sunrise Alarm 3 år
Søvnbriller 3 år


Hvis du oplever problemer med et product fra Lumie under garantiperioden, så bedes du kontakte din forhandler eller Dansk Lysterapi.

Ovenstående garanti er underlagt følgende undtagelser:

1.   Det gælder ikke for produkter

a)   der er installeret, ændret, repareret, åbnet eller hvor garantimærket er brudt af personer, der ikke er godkendte af Dansk Lysterapi.
b)   hvor serienummeret er ændret, ødelagt eller fjernet.
c)   der har været udsat for forhold uden for produktets specificerede tolerancer, bekendtgjort af Dansk Lysterapi, eller som i henhold til Dansk Lysterapi’s rimelige vurdering har været genstand for usædvanlig eller ikke tilrådeligt fysisk, miljømæssige eller elektrisk belastning, eller misbrug af en anden end en godkendt person fra Dansk Lysterapi.

2.   Der dækkes ikke beskadigelse eller tab, der opstår under transport.

3.   Der dækkes ikke udgifter til forbrugskomponenter (herunder, men ikke begrænset til, tilbehør eller genopladelige batterier).

Du er alene ansvarlig for at returnere lamperne til din forhandler eller Dansk Lysterapi. Dansk Lysterapi påtager sig ingen risiko i forbindelse med produkter, som returneres.

Garantien er i tillæg til eventuelle ufravigelige underforståede garantier i disse handelsbetingelser for salg ved lov.

Dansk Lysterapi har intet ansvar (herunder uagtsomhed) over for dig eller nogen anden person for tab eller skader (følgeskader eller andet). Dog skader eller tab i relation til produkterne eller forårsaget af, eller som direkte eller indirekte pga. produkterne, eller pga. svigt, nedbrud, fejl eller mangler af enhver art i produkterne.