Kundeservice

Hvis du betaler med Dankort, så er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på kr. 1.200,00, når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.

Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL). Det er således kun PBS, der kan læse dem. Ved betalingen indtaster du blot dit kortnummer og kortets udløbsdato. Herefter sendes disse vitale oplysninger i en beskyttet kodet form direkte igennem vores betalingssystem til PBS, og derefter videre til banken. Det er derfor udelukket, at udefrakommende kan opfange og misbruge oplysninger omkring din betaling. Den lille hængelås, der dukker op i nederste højre hjørne, er tegn på, at du befinder dig på en sikker forbindelse.
I modsætning til andre løsninger på markedet kræver SSL ikke, at du installerer specielt software og diverse plug-ins på din maskine.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Dansk Lysterapi. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.